Vad gör vi?


Vi utvecklar företag och talanger.

 

Talent Management & HR 3.0

 

Talent acquisition är en kontinuerlig strategi för att hitta specialister, ledare eller framtida ledare för en organisation.

Vi fokuserar på att hitta och attrahera lämpliga kandidater för positioner som kräver en specifik kompetens till er organisation.  Genom design och innovationstänkande tar vi era medarbetarprocesser till nästa nivå.

Employer Branding & Employee Experience

 

Workshops, temperaturmätningar, värdergrunds- & kulturarbete, kommunikationsplaner.

HR 3.0 & Talent AcquisitionConsulting, Search/Headhunt, rekrytering, processer, second opinion, arbetsmijö, HR-stöd

Assessment & Training


 

Kapacitet- & motivationstest, 360-degree personlighetsanalys, kompetenskartläggning


Allt börjar med ett samtal.

Vi ser fram emot möjligheten att samarbeta med er för att få hjälpa er göra skillnad.

076 414 83 30

info@talentify.se