HR 3.0

HR 3.0 handlar om att arbeta proaktivt för att skapa en värdebaserad organisation med medarbetarna i fokus för att förbli en attraktiv arbetsgivare.


Alla organisationer har inte en HR-avdelning, men alla organisationer oavsett start-up eller väletablerad organisation behöver HR.


Genom att ta hjälp av oss med rådgivning eller insatser och stärka upp er verksamhet med HR-stöd kan ni fokusera på det ni gör bäst på – er kärnverksamhet.


Vi blir er externa HR-resurs och hjälper er med hela eller delar av HR-cykeln.

Exempel på områden vi kan hjälpa er med:

  • Uppbyggnad/Utveckling av processer och policys
  • Kompetenskartläggning
  • In-house HR
  • On-boarding/Off-boarding
  • Arbetsmiljöhandbok och SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • HR-stöd

HR 3.0

Låt oss hjälpa er ta hand om det viktigaste ni har - era medarbetare

Kontakta oss!

Allt börjar med ett samtal - tillsammans gör vi skillnad

Följ oss på sociala medier