Employer Branding & Employee Experience

Employer Branding & Employee Experience.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke handlar inte bara om att attrahera nya talanger, utan även att långsiktigt behålla medarbetare.Vi hjälper er att behålla och attrahera nya talanger. Vi hjälper er identifiera och utveckla er employee expericence och företagskutur som speglar er vision och era värderingar.


Vi hjälper er bland annat med: 
  • Identifiera, utveckla och kommunicera ert arbetsgivarvarumärke

  • Att definiera ert erbjudande.

  • Kartlägga och utveckla er employee experience.

  • Strategier och marknadsplan - Vi utgår från var ni befinner er idag och anpassar efter era behov.

  • Temperaturmätning - av nuvarande värdegrund, kultur och employee experience och varumärkeVi skapar mer än en känsla - ett mätbart resultat som talar för sig själv

076 414 83 30

info@talentify.se