HR 3.0 & Talent Acquisition.

Idag är det kandidaternas marknad och jakten efter rätt kompetens och personlighet kan vara rätt svår. 


HR 3.0 handlar om att arbeta proaktivt för att skapa en värdebaserad organisation med medarbetarna i fokus för att förbli en attraktiv arbertsgivare.Det handlar om mer än bara rekrytering. Talentify arbetar effektivt med Talent Acqusition i varje uppdrag, som man borde göra.Vi kan hjälpa er med:


  • Rekrytering, Headhunt & Search
  • HR-stöd
  • Onboarding/Offboarding
  • In-house rekrytering
  • Förstudie (Behovsanalys och kravprofil)
  • Second Opinion
  • Uppbyggnad/Utveckling av era egna processer
  • Coachning 
  • Arbetsmiljö/SAM

Vår vision för Rekrytering


Till skillnad från vanlig rekrytering tar vi en djupare titt på er verksamhet, den existerande kulturen samt värderingar som genomsyrar verksamheten. Vi skapar en förståelse för framtida arbetsplatsbehov därmed  skapar vi bättre förutsättningar för att hjälpa er attrahera de rätta talangerna.


Tillsammans med oss hittar ni inte bara nästa medarbetare. Vi bygger vi upp en unik talangsförvärvstrategi där ni långsiktigt kan göra bättre anställningsbeslut.


Vi mätar nyckeltal efter varje insats och analyserar relevant information så att ni kan vara säkra på vi ständigt arbetar effektivt och kvalitetssäkrat.


Tillsammans med oss hittar vi inte bara nästa talang - vi hjälper att långsiktigt bygga upp er egen rekryteringsstraregi.

076 414 83 30

info@talentify.se