Employer Branding & Employee Experience.

Ett starkt arbetsgivarvarumärke handlar inte bara om att attrahera nya talanger, utan även att långsiktigt behålla medarbetare. Det är avgörande för hur ni uppfattas av nuvarande, tidigare och potentiella talanger.


Medarbetarupplevelsen talar om hur det faktiskt är att arbeta i organisationen snarare än den bild ni presenterar av organisationen.


Så kommunikationen i er Employer Brandning måste komma från er Employee Experience.Vill ni bli en mer attraktiv arbetsgivare? Vi har erfarenheten och verktygen att hjälpa er.
Vi hjälper er att behålla och attrahera nya talanger. Vi hjälper er identifiera och utveckla er employee expericence och företagskutur som speglar er vision och era värderingar.

Vi hjälper er bland annat med: 


  • Identifiera, utveckla och kommunicera ert arbetsgivarvarumärke

  • Att definiera ert erbjudande.

  • Kartlägga och utveckla er employee experience.

  • Strategier och marknadsplan - Vi utgår från var ni befinner er idag och anpassar efter era behov.

  • Temperaturmätning - av nuvarande värdegrund, kultur och employee experience och varumärke

Allt börjar med ett samtal


Vi skapar mer än en känsla, vi skapar ett mätbart resultat som talar för sig själv.

076 414 83 30

info@talentify.se